Pytanie dotyczy zasad organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez instytucję kultury.
Jaka jest podstawa prawna stosowania w takim przypadku przepisów oświatowych przez instytucje kultury, skoro:

  • instytucja kultury nie podlega Ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty), ale również Rozporządzeniu Ministra Edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r.);
  • rozporządzenie z 21 stycznia 1997 r. bezprawnie poszerza zakres podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty, która w art. 2 enumeratywnie wylicza podmioty, które obejmuje system oświaty i które temu systemowi podlegają. Nie wymieniono tam instytucji kultury. Rozporządzenie, jako akt wykonawczy, nie może więc rozszerzać katalogu podmiotów podlegających ustawie. Ze względu na to, że instytucja kultury nie podlega ustawie o systemie oświaty, to czy nie podlega również rozporządzeniu z 21 stycznia 1997 r.?

Czy centrum kultury może zapisać w statucie w swoich podstawowych zadaniach organizację wypoczynku letniego i zimowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.