W instytucji kultury odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których instruktor wprowadza uczestników w tajniki sztuki, a także organizuje konkursy i wystawy prac uczestników.
Odbywają się również zajęcia taneczne, podczas których instruktorzy przygotowują układy taneczne i je reżyserują. Po tym przychodzi czas na występy uczestników. Instruktorzy są zatrudnieni na umowy-zlecenie.
Czy do umów-zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć i warsztatów można zastosować art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy osoby fizyczne prowadzące zajęcia można zaliczyć do osób realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.