Dyrektor instytucji kultury pełnił swoją funkcję 7 lat. Okres powołania zakończył się w sierpniu 2019 r. Od tego czasu aż do sierpnia 2020 r., czyli czasu przejścia na emeryturę, powierzono mu, zarządzeniem burmistrza, dalsze pełnienie obowiązków dyrektora.
Jaki jest obecnie status pełniącego obowiązki dyrektora: czy jest on dyrektorem czy pracownikiem? Jest to istotne z uwagi na wysokość odprawy emerytalnej.
Na podstawie jakich dokumentów powinno się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora zgodnie z art. 16a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.