Instytucja kultury, która w większości utrzymuje działalność, w tym wynagrodzenia, z dotacji podmiotowej od organizatora, ma również przychody własne wpływy, które ze względu na zamknięcie instytucji w związku z COVID-19 spadły prawie do zera.
Czy taka instytucja może skorzystać ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem z art. 15gg Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Co rozumieć przez pojęcie obrotów, o którym mowa w tym przepisie, żeby obliczyć właściwie procentowy ich spadek przychodów? Czy ująć w nich dotacje i przychody własne? Czy same przychody własne?
Czy skorzystanie ze zwolnienia z 50% składek ZUS (za marzec, kwiecień, maj) nie wyklucza dofinansowania do wynagrodzeń?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: