Instytucja kultury planuje likwidację stanowiska pracy, które obecnie figuruje w regulaminie organizacyjnym instytucji kultury (załącznik — schemat organizacyjny). Pytania dotyczą regulaminu organizacyjnego.
Czy likwidację stanowiska pracy należy traktować jako zmianę całego regulaminu w rozumieniu art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), który wymaga zasięgnięcia opinii organizatora i stowarzyszeń twórczych?
Czy instytucja kultury może zatrudnić osobę na stanowisko nieujęte w regulaminie organizacyjnym?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.