Osoba wyznaczona do zastępowania dyrektora pod jego nieobecność przebywa na urlopie rodzicielskim. Za zastępowanie dyrektora osoba ta miała przyznany dodatek. Organizator naciska, żeby wyznaczyć nową osobę zastępującą w związku z długą nieobecnością dotychczas wyznaczonego pracownika.
Czy nową osobę należy wyznaczyć zarządzeniem dyrektora i tym samym zarządzeniem odwołać osobę dotychczas zastępującą?
Jak zmienić umowę o pracę, w której zastępujący pracownik miał przyznany dodatek — skoro jest nieobecny? Czy ze względu na nowe zarządzenie wyznaczające nową osobę do zastępowania dyrektora porozumienie zmieniające umowę o pracę nie będzie już potrzebne?
Czy nowo wyznaczona osoba zastępująca dyrektora powinna mieć przyznany stały dodatek za zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności, czy tylko za okres faktycznej nieobecności dyrektora — jak prawidłowo zapisać to w zarządzeniu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: