W strukturach gminnego ośrodka kultury działają koła gospodyń wiejskich (KGW), które od 2019 r. działają na podstawie Ustawy z 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (dalej: ustawa o KGW). Celem statutowym, zgodnym z art. 2 ust. 3 ustawy o KGW, jest m.in. wykonywanie i przedstawianie pokazów przyrządzania tradycyjnych (regionalnych) potraw, przeprowadzanie warsztatów z rękodzieła itp. Z art. 22 ustawy o KGW wynika, że koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność zarobkową, w tym działalność gospodarczą.
Jak w związku z tym rozumieć art. 24 ust. 1 ustawy o KGW, zgodnie z którym KGW prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy osiągają przychody wyłącznie z działalności wymienionej w tym przepisie? Czy w związku z tym, jeżeli KGW wystawi faktury za usługę przeprowadzenia warsztatów, prezentację itp., to będzie musiało prowadzić pełną księgowość?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.