Samorządowa biblioteka publiczna podpisała umowę na organizację przygotowania zawodowego dla dorosłych z firmą, która realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Aktywizacja społeczno-zawodowa”. Uczestnik projektu otrzymuje stypendium od firmy. Po zakończeniu umowy biblioteka może złożyć wniosek o refundację wydatków poniesionych na uczestnika oraz wniosek o wypłatę premii dla opiekuna uczestnika.
Czy dla biblioteki, która nie prowadzi działalności gospodarczej, środki te będą pomocą publiczną (pomocą de minimis)? Czy jest to pomoc tylko i wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą?
Czy korzystanie z dotacji podmiotowej, dotacji na nowości wydawnicze oraz dotacji z regionalnych programów unijnych na modernizację instytucji kultury, jak również korzystanie z ustawowych zwolnień podatkowych, jest dla instytucji kultury pomocą publiczną?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: