Dyrektor gminnego ośrodka kultury (GOK) udzielił na czas swojej dłuższej nieobecności jednemu z pracowników upoważnienia, które objęło:

  1. prowadzenie bieżących spraw GOK,
  2. sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie ich do wypłaty,
  3. zawieranie umów lub zlecanie wykonania prac niezbędnych do właściwego funkcjonowania GOK do kwoty 10 000 zł,
  4. udzielanie urlopów pracowniczych,
  5. udzielanie polecenia wyjazdu służbowego,
  6. podpisywanie z dopiskiem „z upoważnienia dyrektora” faktur, pism i innych dokumentów,
  7. dysponowanie środkami finansowymi GOK.

Czy wyznaczony pracownik może podpisywać sprawozdania półroczne z wykonania planu finansowego, podwyżki o 10% wynagrodzenia i nagrody, które były wypłacone corocznie również w całym urzędzie gminy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.