Instytucja kultury nie zgadza się udostępnić radnemu wglądu w swoje dokumenty — faktury, rachunki. Argumentuje to między innymi tym, że radny nie jest członkiem komisji rewizyjnej, a komisja ta nie ma sporządzonego i zatwierdzonego planu kontroli. Natomiast radny uważa, że może przeprowadzić kontrolę instytucji z uwagi na treść art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), z którego wynika, że w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do:
uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących instytucji kultury, takich jak faktury, zawarte z nią umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
wglądu w działalność — w statut, regulaminy itp.
Ponadto radny na łamach lokalnej prasy i w mediach społecznościowych informuje, że instytucja kultury nie chce mu udostępnić dokumentów finansowych i że prawdopodobnie ma coś do ukrycia.
Jak można się obronić przed natarczywością i agresją radnego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.