Instytucja kultury zawarła kilka umów-zleceń ze zleceniobiorcą na prowadzenie odrębnych zespołów muzycznych i wokalnych działających przy instytucji kultury. Zleceniobiorca notorycznie spóźnia się z dostarczeniem miesięcznych harmonogramów wykonanego zlecenia. Opóźnienia wynoszą nawet 6 miesięcy, co powoduje dużą kumulację jednorazowej wypłaty wynagrodzeń za wykonanie zleceń i tworzy problemy z zarządzaniem planem finansowym instytucji.
Co wpisać do umowy-zlecenia, aby skłonić zleceniobiorcę do systematycznego przedkładania harmonogramów miesięcznych?
Czy można wprowadzić w umowie zapis, że konsekwencją niezłożenia harmonogramu w umówionym terminie będzie brak wypłaty wynagrodzenia za dotyczące go miesiące, np. „Niezłożenie harmonogramu miesięcznego w terminach wymienionych w § … zostanie uznane za niewykonanie przedmiotu zlecenia w danym miesiącu i za ten okres nie będzie przysługiwać wynagrodzenie”?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.

Słowa kluczowe: