Instytucja kultury chce podpisać umowę na prowadzenie warsztatów z osobą fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą z kodem PKD 93.29.B „Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana” (ręczne wykonywanie przedmiotów, hafty, rękodzieła, warsztaty, kursy, cykliczne zajęcia). Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatu to 100 zł na miesiąc.
Jaką umowę należy sporządzić (umowę-zlecenie, o dzieło, o świadczenie usług)?
Czy wiąże się z tym obowiązek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Czy trzeba odprowadzić zaliczkę na podatek?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.