Czy dyrektorowi i głównemu księgowemu w instytucji kultury należy się odprawa związana z odwołaniem z zajmowanych stanowisk kierowniczych i rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie art. 12 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa (nie jest to odprawa emerytalna ani rentowa), jeśli rozwiązanie następuje z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia (porozumienie stron)?
Czy z powodu rozwiązania umowy o pracę z główną księgową w związku z przeniesieniem księgowości instytucji kultury do centrum usług wspólnych należy się jej zgodnie z ustawą kominową odprawa związana z odwołaniem z zajmowanego stanowiska kierowniczego i rozwiązaniem stosunku pracy w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.