Dyrektor dyrektora gminnego ośrodka kultury (GOK) wykorzystał 182 dni zwolnienia lekarskiego i obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym z powodu nękania przez organizatora, zastraszania i „wchodzenia” w jego kompetencje przez wójta.
Gdzie złożyć oświadczenie o stosowaniu mobbingu wobec dyrektora przez organizatora?
Czy organizator może zwolnić dyrektora GOK na podstawie art. 53 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.