akcyza na węgiel

Ewidencja księgowa a zwolnienie z VAT

Instytucja kultury jest zwolniona z VAT.
Jak zaksięgować:

  1. wykazany na fakturze podatek akcyzowy od wyrobów węglowych?
  2. fakturę za zakup audiobooków? Czy są one umarzane w 100%?

Akcyza na węgiel w bibliotece

Pytanie dotyczy płacenia akcyzy na węgiel. Prosimy o udzielenie informacji, czy w świetle ustawy o podatku akcyzowym mamy prawo do korzystania ze zwolnienia jako organ administracji publicznej? Biblioteka publiczna jest jednostką organizacyjną, wyodrębnioną z Urzędu Miasta i Gminy, wpisaną do rejestru. Gospodarka finansowa biblioteki opiera się głównie na dotacjach z urzędu miasta i gminy.