aktualizacja danych

Zgłaszanie zmiany rachunku bankowego

Instytucja zamierza zmienić rachunek bankowy.
Na jakim druku należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego?