akty rejestrowe

Rejestr instytucji kultury

Co powinien zawierać rejestr instytucji kultury?
Czy w księdze rejestrowej powinny znaleźć się informacje, czy i jaką działalność gospodarczą prowadzi instytucja, np. wynajem sal?