analiza SWOT

Jak dowiedzieć się, co robimy dobrze, czyli diagnoza instytucji kultury

• Diagnoza instytucji pozwala wskazać najlepsze dla instytucji kierunki rozwoju • Aby diagnoza była miarodajna, warto zaczerpnąć z doświadczenia innych • Diagnoza nie jest wytykaniem błędów, lecz szansą przeprowadzenia zmian

Analiza SWOT w instytucjach kultury w praktyce

• Analiza SWOT to narzędzie, a nie gotowe rozwiązane • Dla analizy SWOT kluczowe znaczenie ma wiedza osoby analizującej • Analiza SWOT może służyć wielu bardzo różnym zadaniom — trzeba wiedzieć, po co się ją opracowuje

Analiza SWOT — wszyscy o niej mówią, ale co to jest takiego

• To narzędzie pomocne w codziennym zarządzaniu instytucją • Analiza SWOT powinna być prosta, przejrzysta i zwięzła • Analiza SWOT stanowi wgląd w sytuację instytucji w jednym konkretnym momencie