ankiety

Mierzenie kultury

• Wskaźniki i mierniki w kulturze pozwalają konkretnie przedstawić jej zakres i siłę oddziaływania • Dzięki odpowiedniemu podejściu nawet skromne dane statystyczne mogą wykazać wartość poszczególnych, nawet niewielkich projektów • Kluczem pozwalającym określić wskaźniki i mierniki jest poprawnie sformułowany działania lub cel instytucji kultury jako całości

Jak unikać błędów w ankietach instytucji kultury?

• Ankieta ma składać się jedynie z pytań, które prowadzą do celu badania — należy unikać pytań zbędnych • Pytania w ankiecie powinny być krótkie i możliwie jak najprostsze • Dobrze jest dostosować formę ankiety do grupy respondentów i miejsca, w którym będzie ona wypełniana

Jak przeprowadzić wartościowe dla instytucji kultury badania jej klientów?

• Badania klientów instytucji kultury, których w Polsce prowadzi się bardzo niewiele, powinny być podstawą najważniejszych decyzji w nich podejmowanych • Najbardziej podstawowym — a w instytucjach kultury najlepiej się sprawdzającym — sposobem zbierania danych jest ankieta • Ankieta, aby została wypełniona, musi być napisana prostym, zrozumiałym językiem oraz nie może być przesadnie długa