archeologia

Ustawy o rzeczach znalezionych nie stosuje się do zabytków archeologicznych

Muzeum zaproponowano przekazanie do zbiorów wydobytych legalnie w czasie budowy autostrady cennych zabytków.

  • Jak powinno postąpić muzeum z takim znaleziskiem?
  • Czy trzeba zastosować szczególne procedury opisane w Ustawie z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (dalej: ustawa o rzeczach znalezionych)?

Przychody muzeum z nadzorów i badań archeologicznych a zwolnienie od VAT

Muzeum (samorządowa instytucja kultury) uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów, pamiątek oraz zleconych nadzorów i badań archeologicznych. Realizuje ono cele i zadania określone w statucie, w tym zlecone nadzory i badania archeologiczne. Muzeum w statucie ma zapis, że może prowadzić działalność gospodarczą, z której pozyskane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej. W czerwcu 2014 r. muzeum osiągnęło z tego tytułu przychody przekraczające limit 150 000 zł. Przychodów z nadzorów i badań archeologicznych muzeum nie uzyskuje systematycznie. Środki z tej działalności przeznacza na realizację zadań statutowych, w tym dalszy rozwój badań archeologicznych, opiekę nad zbiorami, opracowanie zabytków. Czy nadzory i badania archeologiczne prowadzone przez muzeum mogą być zwolnione przedmiotowo od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?