archiwum społeczne

Archiwum społeczne ciekawą propozycją na zaangażowanie społeczności lokalnej w budowanie zasobów kultury

• Archiwum społeczne jest ciekawym pomysłem na zaangażowanie społeczności lokalnej w poznawanie własnej historii i kultury • Ośrodek KARTA jest rzecznikiem polskich archiwów społecznych. Warto zwrócić się do niego o wsparcie i wskazówki • Projekt stworzenia archiwum społecznego może być nową propozycją dla wolontariuszy w instytucji kultury