ASOS

Seniorzy w instytucjach kultury — dobre praktyki

• Seniorzy są jedną z priorytetowych grup odbiorców instytucji kultury • Wiele instytucji kultury realizuje projekty dedykowane bezpośrednio osobom starszym — warto czerpać z ich dobrych praktyk • Program ASOS stanowi obecnie główne źródło finansowania projektów senioralnych

Gdzie w najbliższym czasie warto sięgnąć po dodatkowe fundusze na działalność instytucji kultury?

• Jesienią warto rozejrzeć się za nowymi funduszami i zastanowić, jak dobrze przygotować się do złożenia wniosku • Do 30 listopada można składać wnioski w Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na przełomie października i listopada można sięgnąć po środki z ASOS • Trzeba pamiętać o kilku prostych zasadach, które pomogą sprawnie przygotować wniosek o dotację dla instytucji kultury