automaty do sprzedaży

Automat do sprzedaży kawy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury, która jest czynnym podatnikiem VAT, kupiła automat do sprzedaży kawy. Użytkownicy kupują w nim napoje bezpośrednio za monety. Instytucja ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej.
Czy sprzedaż za pośrednictwem automatu również podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy fiskalnej?

Ewidencja przychodów z automatu do kawy

Ośrodek kultury czerpie korzyści z automatu do kawy, który jest jego własnością. Posiada kasę fiskalną, ale nie jest podatnikiem VAT. Jak ewidencjonować przychód z automatu — czy powinien to być raport fiskalny? Jak często opróżniać automat z pieniędzy? W jaki sposób i jak często ujmować w księgach przychody, które ośrodek ewidencjonuje na kasie fiskalnej?