autonomia decyzyjna dyrektora

Samodzielność decyzyjna dyrektora instytucji kultury

• Obowiązujące przepisy dyrektorowi instytucji kultury dają dużą swobodę • Takie podejście każdy dyrektor może pozytywnie wykorzystać • Ograniczeniem jest statut instytucji