badania lekarskie

[COVID-19] Badania lekarskie pracowników w czasie epidemii koronawirusa


Pracownik instytucji kultury od końca lutego do połowy maja przebywa na zwolnieniu lekarskim (ponad 30 dni). Obecnie wykonanie badań lekarskich dopuszczających do pracy po spowodowanej przez chorobę niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni jest utrudnione.
Czy w tej sytuacji można dopuścić pracownika do pracy?

Badania psychotechniczne dla pracowników korzystających z prywatnych samochodów

Czy pracownik, który korzysta z prywatnego samochodu (ale też i służbowego, ale nie jest zawodowym kierowcą), musi posiadać badania psychotechniczne?

Zdrowie psychiczne pracowników instytucji — jak zauważać pierwsze niepokojące objawy?

  • Polacy, w tym także pracownicy instytucji kultury, coraz częściej korzystają ze zwolnień lekarskich z powodu słabej kondycji psychicznej
  • Rolą dyrektora instytucji kultury jako pracodawcy jest szybkie zdiagnozowanie problemu i zapewnienie pracownika, że podjęcie leczenia nie zagrozi jego sytuacji zawodowej
  • Obowiązujące przepisy nie dają zwierzchnikom niestety żadnych możliwości pomocy — dlatego warto działać innymi metodami

Badania lekarskie przed dopuszczeniem do pracy

Pracownica wraca niedługo z urlopu rodzicielskiego. Zaraz po urlopie rodzicielskim będzie wykorzystywała urlop wypoczynkowy. Przed porodem przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni. Jej badania okresowe są ważne do września 2017 r.
Czy należy ją skierować na badania kontrolne przed urlopem wypoczynkowym?
Czy trzeba to zrobić po urlopie wypoczynkowym a przed rozpoczęciem pracy?

Badania wstępne na nowych zasadach

Instytucja chce zatrudnić pracownika, który posiada aktualne badania lekarskie z poprzedniego zakładu pracy. Pracownik będzie pracował na tym samym stanowisku pracy co w poprzednim zakładzie pracy.

  • Czy powinien dostarczyć nowe wstępne badania lekarskie?

Badania okresowe poza czasem pracy

Czy można skierować pracownika na badania okresowe poza jego czasem pracy? Jeśli tak, to jak to zrobić i jak to udokumentować? Czy będzie to jego czas pracy?

Świadczenia pracownicze dla menedżera domu kultury

Dyrektor domu kultury jest zatrudniony na podstawie umowy o zarządzanie (kontrakt menedżerski) zawartej przez wójta gminy.
Kontrakt nie obejmuje wymiaru godzin pracy, lecz dyrektor pracuje więcej niż 4 godziny dziennie.
Czy dyrektorowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną przysługuje i powinny być finansowane ze środków domu kultury koszty poniesione na:

  • okresowe badania lekarskie,
  • szkolenia okresowe BHP,
  • specjalistyczne szkolenia, warsztaty,
  • podróże służbowe.

Czy takiej osobie przysługuje refundacja okulistycznych badań kontrolnych oraz zakup okularów korekcyjnych?