barter

Umowa z patronem medialnym

W porozumieniu z patronami medialnymi instytucja kultury prezentuje ich logo, a oni w zamian gwarantują jej udostępnienie czasu antenowego, prezentowanie jej publikacji itp. Jest to więc wymiana usług reklamowych.
Czy w takim przypadku jest to umowa barterowa?
Czy można takiej umowy nie zawierać i jej nie wyceniać?

Oddanie w użytkowanie lokalu w zamian za reklamę

Pytanie Pytanie dotyczy rozliczenia umowy współpracy polegającej na wzajemnym świadczeniu usług w ramach organizacji warsztatów. Instytucja kultury w ramach umowy o współpracy przekazuje pomieszczenia, w których będą prowadzone szkolenia. Ich organizatorem jest stowarzyszenie, które — w ramach umowy za umożliwienie korzystania z lokali we wszystkich materiałach reklamowych promujących dany cykl szkoleń i warsztatów — umieści logo instytucji kultury i będzie ją promować. Transakcje są wzajemnie […]

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Umowa na wzajemne świadczenie usług w instytucjach kultury<

Dom kultury zawarł umowę na wzajemne świadczenie usług. Dom kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT, natomiast firma, z którą zawarł umowę, jest czynnym podatnikiem VAT. Wartość świadczonych usług jest równa dla obu stron. Jak należy księgować transakcję wzajemnej wymiany usług?