BDO (Baza Danych o Odpadach)

BDO i ewidencja odpadów w instytucjach kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Przepisy przewidują obecnie szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami
  • Jest nim m.in. obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz wpisania się do BDO
  • Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono zmiany m.in. w wykazie odpadów niepodlegających ewidencjonowaniu