bezpieczeństwo imprez masowych

Bezpieczeństwo imprez masowych a zwolnienie od stosowania pzp przy zamówieniach na usługi kulturalne

Organizując imprezę masową, instytucja kultury musi spełnić wiele warunków wskazanych w Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: ustawa o imprezach masowych), m.in. ma zapewnić udział służb porządkowych i służb informacyjnych, pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Czy zlecenie takich usług związanych z imprezą masową jak np. ochrona wchodzi w zakres zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8b Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp)?

Nowe przepisy dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych

• Uprawnieni do używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego są m.in. pracownicy ochrony muzeów • Środki przymusu bezpośredniego lub broń palna mogą być używane lub wykorzystywane w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę • Użycie lub wykorzystanie tych środków lub broni trzeba udokumentować

Jak zadbać o bezpieczeństwo w instytucji kultury?

• Zakres informacji w planie ewakuacji zależy przede wszystkim od rodzaju zagrożenia • Trzeba w nim określić rodzaj zagrożenia i kroki, które należy podjąć w razie jego wystąpienia • Istotne też jest, jakiej instytucji dotyczy plan ewakuacji

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury

• Organizator ma obowiązek powołać służby informacyjne i porządkowe w odpowiedniej ilości • Potrzebna jest opinia policji, straży pożarnej, sanepidu i służb medycznych • Nie można zapomnieć o instrukcji postępowania na wypadek pożaru