bezpieczeństwo pracy

Jak bezpiecznie zorganizować prace na wysokości w instytucji kultury?

• Do pracy na wysokości dyrektor instytucji może dopuścić tylko osobę, która spełnia określone przepisami warunki • Informację o wykonywaniu pracy na wysokości należy umieścić w ocenie ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem pracy danego pracownika • Za naruszenie przepisów o pracy na wysokości i innych zasad BHP PIP może ukarać dyrektora mandatem nawet do 30 000 zł