bezpłatne udostępnienie

Nieodpłatne udostępnienie wizerunku muzealiów a VAT

Muzeum zawarło z innym podmiotem umowę na nieodpłatne udostępnienie wizerunków muzealiów w celu dalszego rozpowszechniania bez pobierania opłat.
Czy muzeum ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką VAT „ZW”.
Jak ująć ją w pliku JPK_VAT?

Nieodpłatne udostępnienie sali zgodnie z umową

Gminny ośrodek kultury (GOK) zezwolił na nieodpłatne udostępnienie sali radzie sołeckiej na zorganizowanie zabawy tanecznej dla mieszkańców. Problem polega na tym, że ZAiKS nie może wystawić faktury na radę sołecką. Sołtys chce wpłacić równowartość tej faktury na konto GOK, a instytucja miałaby tylko pośredniczyć w transakcji, użyczyć danych do faktury i zrobić przelew, gdy wpłyną pieniądze od sołtysa.
Czy takie postępowanie będzie prawidłowe z punktu widzenia późniejszych sprawozdań i rozliczeń finansowych GOK?

Współpraca z przedsiębiorcą w ramach prowadzonej działalności kulturalnej

Biblioteka chce nieodpłatnie udostępnić podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą salę w celu prowadzenia zajęć skierowanych do mieszkańców gminy, którzy korzystają z biblioteki.
Czy samorządowa instytucja kultury może to zrobić?
Jeśli tak, to co powinna zawierać umowa?
Czy w umowie może znaleźć się zapis np. o tym, że przedsiębiorca przekaże bibliotece książki?

Przekazanie sfinansowanego dotacją środka trwałego do bezpłatnego korzystania osobom trzecim a VAT

Instytucja kultury otrzymała dotację unijną na zakup lodowiska suchego. Zgodnie z umową dotacji przez 5 lat instytucja nie może pobierać opłat za wstęp na nie. Jednak instytucja kultury zamierza ewidencjonować liczbę odwiedzających i odprowadzać VAT należny od tych nieodpłatnych wejść.

  • Jakie konsekwencje w VAT ma budowa i nieodpłatne udostępnianie lodowiska?