BHP

Ryzyko w przypadku sprzątania biblioteki

Biblioteka nie zatrudnia sprzątaczki. Prace związane ze sprzątaniem wykonują pracownice biblioteki.
Jak ocenić ryzyko zawodowe w takim przypadku?

Wykonywanie zadań służby BHP — czy zawsze musi to być umowa o pracę?

Aktualnie zadania służby BHP instytucja kultury powierza specjaliście zatrudnionemu na niewielką część etatu w zadaniowym systemie czasu pracy. Z jego usług instytucja korzysta dwa razy w roku, przy okazji sprawozdania rocznego BHP i szkolenia wstępnego BHP. Dokumenty przekazywane są online.
Czy instytucja kultury musi zatrudniać specjalistę BHP na umowę o pracę, czy może to być także umowa cywilnoprawna?

Kiedy instytucja kultury może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP podmiotom zewnętrznym?

Czy instytucja kultury może zawrzeć umowę-zlecenia oskładkowaną i opodatkowaną na obsługę BHP z emerytem, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie BHP i może wystawić rachunek?

Główny księgowy i kadrowy w jednej osobie

Pracownica pracuje w instytucji kultury na 1/2 etatu jako główna księgowa i na 1/2 etatu jako kadrowa. Problem pojawia się, gdy osoba przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim, ponieważ nie ma w instytucji innej osoby, która ma kwalifikacje do jej zastąpienia. Dodatkowo zakres obowiązków tej pracownicy obejmuje również kwestie związane z BHP i ze szkoleniami BHP oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Czy wymienione obowiązki powinny być powierzone pracownicy?
Jak rozwiązać problem zastępstwa pracownicy, skoro nikt nie może jej zastąpić?

Odbiorca faktury związanej z refundacją zakupu okularów dla pracowników

Biblioteka pokrywa częściowo pracownikom zakup okularów korekcyjnych.
Kto powinien figurować jako odbiorca faktury — pracownik czy biblioteka?
Czy faktura powinna opiewać na całą kwotę, czy tylko na kwotę dofinansowania?

Moment wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży

Pytania dotyczą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Czy pracownikowi podejmującemu pracę na stanowisku robotniczym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej należy się przed tym okresem czy po nim? Jak obliczać ten ekwiwalent?
Jak obliczać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i kiedy go wpłacać? Czy wystarczy rachunek z pralni?

Okulary korygujące wzrok dla dyrektora

Dyrektor instytucji kultury pracuje przy komputerze dłużej niż 4 godziny na dobę i w związku z tym jest kierowany na okresowe badania okulistyczne. Po każdym badaniu okulistycznym dyrektor ma zmieniane szkła i oprawki do okularów, których koszt ponosi instytucja kultury. Okulista twierdzi, że pracownik ma do tego prawo co 2 lata.

  • Czy tak częsta zmiana okularów na koszt instytucji kultury jest uzasadniona?
  • Czy powinien to określać wewnętrzny regulamin?

Kontrola sanepidu w instytucji kultury

Czy sanepid musi zapowiedzieć kontrolę w instytucji kultury i jak się do niej odpowiednio przygotować?

Jak bezpiecznie zorganizować prace na wysokości w instytucji kultury?

• Do pracy na wysokości dyrektor instytucji może dopuścić tylko osobę, która spełnia określone przepisami warunki • Informację o wykonywaniu pracy na wysokości należy umieścić w ocenie ryzyka zawodowego związanego ze stanowiskiem pracy danego pracownika • Za naruszenie przepisów o pracy na wysokości i innych zasad BHP PIP może ukarać dyrektora mandatem nawet do 30 000 zł

Nieprzyjemny zapach w bibliotece

Nasza biblioteka zmieniła ostatnio siedzibę na dużo większą, wyremontowaną. Czytelnicy i pracownicy skarżą się na nieprzyjemny zapach farby i kurzu. Czy mamy obowiązek go zlikwidować? Co nam grozi, gdy tego nie zrobimy? Bardzo proszę o odpowiedź.

Nowe przepisy BHP w instytucji kultury

• Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy z instytucji kultury będą oceniać koncepcję inscenizacyjną i projekt scenograficzny pod kątem jego zgodności z przepisami BHP, prawa pracy i ochrony przeciwpożarowej, nawet gdy organizatorem będzie firma zewnętrzna • Organizator widowiska odpowiada w pełni za miejsce, urządzenia techniczne, środki inscenizacji oraz sprzęt roboczy i ochronny • Osoba wyznaczona przez organizatora widowiska i osoba reprezentująca zespół lub jego pracodawcę to tzw. koordynator

Apteczki w instytucjach kultury

• Przygotowanie i posiadanie apteczek może ułatwić działania i znacznie poprawić efektywność akcji ratowniczej • Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane i łatwo dostępne • Apteczkę należy powierzyć wyznaczonym pracownikom