Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informowania o wolnym stanowisku pracy w instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informować na swojej stronie BIP o prowadzonej rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

Czy biblioteka ma obowiązek prowadzić BIP

Czy na bibliotece ciąży obowiązek prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)?