błędy podczas otwierania imprez

Jakich błędów unikać podczas otwarcia wystawy?

• Krótka przygotowana na najwyższym poziomie merytorycznym przemowa pozwoli uniknąć znudzenia wśród gości • Warto zachęcić wystawiających się artystów do opowiadania o powodach powstania ich dzieł sztuki • Media należy zaprosić na oddzielne spotkanie — tylko wtedy może powstać wartościowy materiał promujący wystawę