błędy w inwentaryzacji

Najczęstsze błędy w inwentaryzacji w instytucjach kultury

• Dzięki prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów można zapewnić rzetelne i wiarygodne sprawozdania finansowe • Nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Najwięcej nieprawidłowości w inwentaryzacji wskazuje się w bibliotekach