brak możliwości złożenia korekty

Korekta zeznania CIT-8

• Instytucja kultury może skorygować złożony przez siebie CIT-8 w terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego • Do korekty zeznania trzeba dołączyć jej pisemne uzasadnienie • Korekty nie można złożyć w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego