broń palna

Nowe przepisy dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych

• Uprawnieni do używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego są m.in. pracownicy ochrony muzeów • Środki przymusu bezpośredniego lub broń palna mogą być używane lub wykorzystywane w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę • Użycie lub wykorzystanie tych środków lub broni trzeba udokumentować