budżet

Jak konstruować budżet, aby na wszystko wystarczyło

• Planując budżet na przyszły rok, instytucje kultury muszą zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez organizatora • W trudnych czasach konieczna jest kalkulacja z ołówkiem w ręku i postępowanie w myśl zasady: więcej za mniej • Plan finansowy powinien uwzględniać środki od organizatora, ale nie powinno w nim zabraknąć przychodów, o które instytucja postara się sama

Budżet zadaniowy i mierniki zadań w instytucji kultury

• Są już znane funkcje, zadania i podzadania dla instytucji kultury • Przedstawiamy przykładowe zadania, cele i mierniki dla ośrodków kultury, bibliotek, muzeów i teatrów • Przy planowaniu budżetu zadaniowego przede wszystkim trzeba brać pod uwagę realność zamierzonych celów