budżet zadaniowy

Budżet zadaniowy i mierniki zadań w instytucji kultury

• Są już znane funkcje, zadania i podzadania dla instytucji kultury • Przedstawiamy przykładowe zadania, cele i mierniki dla ośrodków kultury, bibliotek, muzeów i teatrów • Przy planowaniu budżetu zadaniowego przede wszystkim trzeba brać pod uwagę realność zamierzonych celów