catering

Przetarg na usługi cateringowe w ośrodku kultury

Ośrodek kultury wynajmuje różnym podmiotom, np. firmom, salę na organizację różnych konferencji i innych wydarzeń. Wynajmujący często korzystają z usług cateringowych zamówionych we własnym zakresie. Dyrektor ośrodka chce wyłonić w przetargu jedną firmę cateringową, która będzie obsługiwała wszystkie imprezy, zarówno te organizowane w ośrodku, jak i dla podmiotów, które wynajmują salę od ośrodka.
Czy może to zrobić?
Jak określić wartość zamówienia?

Na jakim koncie zaksięgować koszty i przychody dotyczące imprezy?

W jakie koszty trzeba zaksięgować usługę gastronomiczną, tj. poczęstunek dla orkiestry, która reprezentowała ośrodek kultury podczas lokalnych uroczystości? Czy na koncie 411 „Zużycie materiałów”? Jak należy zaksięgować przychód ośrodka kultury z wynajmu powierzchni na stoisko reklamowe oraz organizacji imprezy promocyjnej? Dodatkowo ośrodek kultury osiągnął przychód z przygotowania cateringu, na który wystawił rachunki. Czy przychód zaewidencjonować na koncie 710 „Sprzedaż pozostałych usług” czy 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Odliczenie VAT od zakupu usług cateringowych w instytucjach kultury

• Usługi cateringowe nie zostały zdefiniowane na gruncie przepisów podatkowych • VAT naliczony od usług cateringowych podlega odliczeniu, o ile służy wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej oraz czynnościom dającym prawo do odliczenia • Usługi cateringowe w zależności od celu, w jakim są wykorzystywane, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu