cyberbezpieczeństwo

Co każdy pracownik instytucji kultury powinien wiedzieć o bezpieczeństwie w sieci, żeby nie narażać siebie ani instytucji? Jakie wpadki mogą być najgorsze dla instytucji i jak im zapobiec?

  • Cyberbezpieczeństwo przestało już być wyłącznym zadaniem działu IT. Obecnie problem ten spoczywa na wszystkich pracownikach
  • Najważniejsza jest świadomość pracowników, ich dbałość o hasła oraz reagowanie na nietypowe zdarzenia
  • Jeśli instytucja przetwarza wiele wrażliwych danych, szkolenia pracowników powinny być obowiązkowe