darmowe bilety

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum

Muzeum samorządowe przeprowadzi w 2021 r. remont kapitalny. Na czas remontu część eksponatów przewiezie do drugiego muzeum (ten sam powiat jako organizator). Aby uniknąć zamieszania przy sprzedaży biletów, dyrektorzy, za zgodą organizatora, chcieliby zgodnie zrezygnować z pobierania opłat za bilety wstępu.
Czy można nie pobierać opłat za bilety i czy nie będzie to miało negatywnych konsekwencji podatkowych?

Nieodpłatne bilety a kasa fiskalna

Muzeum wydaje uprawnionym osobom bezpłatne bilety wstępu.
Czy ich wartość należy nabijać na kasę fiskalną?

Rozliczenie z dystrybutorem za bilety rozdane jako nagrody

Instytucja kultury, która prowadzi kino, chce wykorzystać pulę biletów jako nagrody w organizowanych przez siebie konkursach. Bilet kosztuje 10 zł, z czego 5 zł to — zgodnie z umową z dystrybutorem filmu — jego wynagrodzenie za udostępnienie licencji na wyświetlenie filmu. W rozliczeniu z dystrybutorem taki bilet będzie więc obciążeniem dla instytucji (dystrybutor wystawi fakturę), a przychód ze sprzedaży biletu będzie zerowy.
Dla osoby nagrodzonej kasjer wydrukuje bilet o wartości 0 zł, a dowodem odebrania nagrody będzie podpis w protokole.
Czy takie postępowanie instytucji kultury jest prawidłowe? Czy trzeba inaczej rozwiązać taką sytuację?
Czy taki bilet można nazwać „Bilet 0 zł — nagroda” (bez podawania na nim kwoty)?
Czy w regulaminie kina musi być zapis, że bilety mogą być przeznaczane na nagrody, czy potrzebne jest oddzielne zarządzenie dyrektora instytucji kultury? Czy wystarczy zapis w protokole konkursowym?