darmowe bilety

Nieodpłatne bilety a kasa fiskalna

Muzeum wydaje uprawnionym osobom bezpłatne bilety wstępu.
Czy ich wartość należy nabijać na kasę fiskalną?

Rozliczenie z dystrybutorem za bilety rozdane jako nagrody

Instytucja kultury, która prowadzi kino, chce wykorzystać pulę biletów jako nagrody w organizowanych przez siebie konkursach. Bilet kosztuje 10 zł, z czego 5 zł to — zgodnie z umową z dystrybutorem filmu — jego wynagrodzenie za udostępnienie licencji na wyświetlenie filmu. W rozliczeniu z dystrybutorem taki bilet będzie więc obciążeniem dla instytucji (dystrybutor wystawi fakturę), a przychód ze sprzedaży biletu będzie zerowy.
Dla osoby nagrodzonej kasjer wydrukuje bilet o wartości 0 zł, a dowodem odebrania nagrody będzie podpis w protokole.
Czy takie postępowanie instytucji kultury jest prawidłowe? Czy trzeba inaczej rozwiązać taką sytuację?
Czy taki bilet można nazwać „Bilet 0 zł — nagroda” (bez podawania na nim kwoty)?
Czy w regulaminie kina musi być zapis, że bilety mogą być przeznaczane na nagrody, czy potrzebne jest oddzielne zarządzenie dyrektora instytucji kultury? Czy wystarczy zapis w protokole konkursowym?