darowizna nieruchomości

Darowizna nieruchomości

Biblioteka otrzymała od organizatora w drodze darowizny grunt, na którym stoi stary budynek. W akcie notarialnym określono osobno wartość budynku i wartość gruntu. Koszty notariusza poniosła biblioteka.
Jak w księgach rachunkowych ująć darowiznę gruntu i budynku i jak zaksięgować fakturę za akt notarialny i wypisy?
Czy budynek, który będzie przeznaczony do rozbiórki, powinien być amortyzowany?

Przekazanie zabytkowej nieruchomości z jednej instytucji kultury do drugiej

Państwowa instytucja kultury chce przekazać innej państwowej instytucji kultury budynki wpisane do rejestru zabytków oraz grunty pod tymi budynkami. Jakie obciążenia fiskalne wystąpią po stronie instytucji przekazującej, jeśli budynki i plac przekaże:

  • w bezpłatne użytkowanie na czas nieokreślony,
  • aktem notarialnym w formie darowizny.

Darowizna nieruchomości

Biblioteka otrzymała na własne potrzeby nieruchomość od gminy w formie darowizny. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym. Dodatkowo z urzędu gminy biblioteka otrzymała protokół zdawczo-odbiorczy (PT), na którym wartości budynku oraz gruntu są zupełnie inne. Który dokument powinien być podstawą ujęcia nieruchomości w księgach rachunkowych biblioteki?