darowizny a podatki

Nieodpłatne przekazanie majątku

Do gminnego ośrodka kultury wpłynął wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku trwałego zakładowi gospodarki miejskiej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Czy instytucja kultury może przekazać nieodpłatnie środki trwałe, na co otrzymała zgodę od organu założycielskiego zgodnie z art. 46a ust. 1 Ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (dalej: ustawa o przedsiębiorstwach państwowych)?
Jakie skutki podatkowe będą ciążyć na instytucji?

Załącznik CIT-D do zeznania CIT-8 nie dla instytucji kultury

Instytucja kultury otrzymała w 2015 r. darowizny od osób fizycznych i firm w łącznej kwocie 6400 zł. Wykorzystała je na organizację imprez kulturalnych.
Czy w CIT-8 za 2015 r. trzeba było wykazać te darowizny w załączniku CIT-D?

Darowizna dla instytucji kultury

Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury połączonym z biblioteką. Dostaliśmy w formie darowizny książki od wydawnictwa na nagrody. Wartość książek zgodnie z fakturą przekracza 3000 zł. Czy powinniśmy odprowadzić podatek od darowizny?