dekretacja

Jak prawidłowo dekretować dokumenty księgowe?

Organizator wymusza na instytucji kultury obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie. Używany w instytucji kultury program finansowo-księgowy pozwala uzyskać informację o sposobie ewidencji dowodu na kontach. Sposób dokonania zapisu w dzienniku umożliwia jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonym i zatwierdzonym dowodem księgowym, gdyż na dowód księgowy naniesiony jest numer nadawany przez program księgowy w momencie jego wprowadzania do ksiąg, a dzienniki księgowań drukowane są na koniec każdego miesiąca.
Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?