dochód własny

Dochód z najmu uzyskiwany przez dom kultury

Nasz dom kultury osiąga dochód z wynajmu sali na różnego rodzaju uroczystości (rodzinne, firmowe itp.), na pokazy, spektakle, przedstawienia itd. Wstęp jest płatny, biletowany i stanowi nasz dochód. Czy dochód należy opodatkować? Jeśli tak, to jaką stawką podatku?

Zwrot środków z dotacji a wydatki na przełomie roku

W 2011 r. Miejski Ośrodek Kultury (dalej: MOK) otrzymał od organizatora dotację podmiotową w wysokości 380.000 zł, a w ciągu roku wypracował przychody własne w 92.000 zł. 31 grudnia 2011 r. na naszym rachunku bankowym pozostały środki pieniężne w wysokości 3632 zł. Nie zwracaliśmy do budżetu miasta środków pieniężnych niewykorzystanych do końca 2010 r. Uchwała budżetowa nie określa szczegółów dotyczących przyznanych dotacji, a burmistrz nie wydał żadnego zarządzenia określającego termin i sposób przekazywania przyznanej dotacji, jej rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części. Czy w takiej sytuacji MOK powinien pozostałe środki zwrócić do 31 stycznia 2012 r., czy też może uznać je za przychody własne, pozostawić na rachunku bankowym i wykorzystać w 2012 r.? W 2012 r. do MOK wpłyną faktury dotyczące jeszcze 2011 r. — za energię elektryczną oraz za usługi telefoniczne. Czy w przypadku zwrotu środków do budżetu, MOK może chociaż pozostawić tę część pieniędzy na rachunku, która pokryje kwoty tych faktur?