dodatek energetyczny

Rekompensata za ciepło dla biblioteki

Biblioteka zgodnie z Ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa) otrzymuje rekompensatę za ciepło.
Jak zaksięgować kwotę rekompensaty, jeśli fakturę wystawiono w kwocie faktycznej do zapłaty, a wartość rekompensaty wykazano w opisie faktury?

Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury

Instytucja kultury jako tzw. podmiot wrażliwy otrzymała pod koniec 2022 r. dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Czy otrzymaną kwotę dodatku można przeznaczyć na dowolny cel i czy musi on być konkretny, czy też można zostawić środki z tego dodatku na przyszły rok?

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Wydatkowanie dodatku energetycznego przez instytucję kultury

Instytucja kultury jako tzw. podmiot wrażliwy otrzymała pod koniec 2022 r. dodatek z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
Czy otrzymaną kwotę dodatku można przeznaczyć na dowolny cel i czy musi on być konkretny, czy też można zostawić środki z tego dodatku na przyszły rok?

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

  • Instytucje kultury mogą starać się o dodatek energetyczny jako podmioty wrażliwe
  • Kwotę dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się na podstawie wzoru
  • Dodatek energetyczny wypłacają samorządy

Dodatek energetyczny dla instytucji kultury

Czy bibliotekom publicznym będzie przysługiwał tzw. dodatek energetyczny? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie i w jakich okolicznościach?