dofinansowanie wypoczynku

Wycieczka dla pracowników sfinansowana z ZFŚS

Instytucja kultury organizuje wycieczkę dla pracowników i koszty transportu chce sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych (ZFŚS).
Czy świadczenie w postaci dofinansowania kosztów transportu wycieczki jest zwolnione od podatku dochodowego, czy też należy od tej kwoty odprowadzić podatek?

Dofinansowanie wypoczynku pracowników instytucji kultury

• Nie zawsze trzeba tworzyć ZFŚS • Zatrudniony w dwóch jednostkach korzysta ze świadczeń ZFŚS w każdej z nich • Ewidencja księgowa dopłaty do wypoczynku zależy od źródła jego finansowania