dofinansowanie zadań publicznych

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez bibliotekę

Zarząd oddziału w imieniu Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego przy bibliotece publicznej może przystąpić do realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego do powiatu, np. na zorganizowanie konferencji regionalnej. W formie wsparcia może otrzymać dofinansowanie zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czy w tym przypadku biblioteka może wesprzeć finansowo SBP jako organizację realizującą zadanie publiczne?