dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracownika — zwolnione od podatku i składek tylko po spełnieniu określonych warunków

Pracownik muzeum uzyskał zgodę dyrektora na sfinansowanie jednego semestru studiów podyplomowych. Naukę zaczął on z własnej inicjatywy, nie podpisał żadnej umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z muzeum.
Czy kwotę dofinansowania należy opodatkować i oskładkować?

Erasmus+. Nowe możliwości rozwoju dla pracowników kultury

• Wiedzę i umiejętności należy podnosić przez całe życie, a program Erasmus+ stwarza ku temu idealne warunki • Współpraca na forum międzynarodowym to nie tylko możliwość dzielenia się doświadczeniem, ale szansa na realizację nowych, innowacyjnych projektów • Wiele instytucji kultury z powodzeniem korzysta z licznych możliwości, które daje program

Gdy pracownik chce lub musi się dokształcić

• Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika nie wymaga związku z wykonywaną pracą, w przeciwieństwie do studiów, na które kieruje pracodawca • O tym, jakie uprawnienia ma pracownik instytucji kultury i jakie przysługują mu dodatkowe świadczenia decyduje tryb, w jakim podnosi on swoje kwalifikacje • Nie trzeba zawierać umowy, by pracownik odpracował koszty, jakie na jego naukę poniósł pracodawca, jeśli pracodawca tego nie wymaga

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać