dokumentacja projektowa

Remont w etapach a ewidencja księgowa

Instytucja prowadzi remont (modernizację) w kilku etapach. Każdy z etapów zakończony jest odbiorem robót. Po zakończeniu każdego z etapów obiekt jest zdatny do użytku. Kiedy należy dokonać przeksięgowania z konta „Środki trwałe w budowie” na konto „Środki trwałe”? Czy należy to zrobić po zakończeniu etapu, czy po zakończeniu wszystkich planowanych prac, co może nastąpić nawet za kilka lat? Jak należy traktować koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby tego remontu (modernizacji) — czy należy je przenieść na konto „Środki trwałe” w miarę kończenia poszczególnych etapów prac, czy dopiero po zakończeniu wszystkich robót? Jeśli należy to zrobić proporcjonalnie, to jaką proporcję zastosować?